slovník

Aršácký slovník

ARCHA

Plavidlo známé ze starozákoního vyprávění o potopě. Pro nás má význam hlavně v tom, že jsme společně na jedné plavbě.

HESLO ARCHY

Navigare necesse est! – Je třeba doplout!

POZDRAV

Na pozvednuté pravé ruce se palec a prsteníček dotýkají špičkami, ukazováček a prostředníček jsou nataženy a spolu překříženy, malíček je natažený. (Symbol písmen ICXC.)

VELBLOUD

Velboud je ztělesněním nenáročnosti a vytrvalosti. Jistě také pro tyto vlastnosti se označení „velbloud“ brzy vžilo pro průvodce (asistenty) v Arše. Bible: (1Kr Jako 10) Více se dovíte v termínu obíl.

OBÍL

Prvá kniha letopisů (1Pa 27,25-31) uvádí jména dvanácti předních správců krále Davida. Mezi nimi je jmenován i Obíl Izmaelský, který byl ustanoven jako správce králových velbloudů. Jako většina vlastních jmen v heberejštině má i jméno Obíl svůj význam. Pravděpodobný překlad je „pohaněč velbloudů“. Na památku Obíla Izmaelského, předního správce velbloudů krále Davida, budede se i vy nazývat obílové. Vašim odznakem bude hůl (nebo třeba invalidní vozík) . Tato hůl však nebude pouze symbolem vaší moci nad svým velbloudem. Tak jak o tom vypráví úryvek z knihy Numeri (4M 17,16-24). V něm se hůl stává znamením označujícím muže, kterého si Hospodin vyvolil za svého služebníka. …ze slavnosti Povolání do služby.

VLAJKA ARCHY

V bílém poli lemovaném modrým pruhem modrý kotvicový kříž. Rozměr vlajky je odvozen od vlajky námořnické abecedy. Vlajka bez kotvicového kříže značí písmeno P (tzv. MODRÝ PETR). Vyvěšuje se jako poslední a označuje, že loď je připravena k vyplutí. znakem Krista (nejstarší křesťanský symbol) uprostřed společenství symbolizovaném modrým lemem.

MODLITBA ARCHY

Hospodine, Bože náš, ty tichý Přístave pro všechny zmítané bouřemi. Řiď k sobě kormidlo našeho života, ukazuj nám cestu, kterou se máme plavit.

Tento text vznikla z následující modlitby sv. Basila Velikého:

Hospodine, Bože náš, řiď k sobě kormidlo našeho života, ty tichý Přístave pro všechny zmítané bouřemi. Ukazuj nám cestu, po které bychom se měli ubírat….

BOJOVÝ POKŘIK ARCHY

No panic! No Titanic!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Parta dobrovolníků s křesťanskými zásady