Vyhlídka 2020 – Brána času

Dětský aršácký tábor se konal první červencový týden roku 2020 na Vyhlídce v Blansku-Češkovicích. Účastníci tábora po celý týden cestovali časem. Každé ráno jsme procházeli se zavázanými očima bránou času. Postupně jsme se setkali s významnými osobnostmi, jakými byla například egyptská královna Kleopatra, arcivévodkyně Marie Terezie a svatá Anežka Česká. Mezi mužské významné osobnosti, které jsme navštívili a se kterými jsme strávili den, patřil malíř Leonardo da Vinci a náš první československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk.

S těmito osobnostmi jsme se ocitli v době, ve které žili, vyráběli jsme to, co bylo v jejich době typické, hráli jsme hry, které také oni měli rádi. Každý večer jsme se pak vraceli bránou času zpět do současnosti. Věřte, mnohdy se nám vůbec nechtělo. 

Vše, co děti vyrobily, si odvezly z tábora domů. Rodičům se děti mohly pochlubit vlastnoručně vyrobenými mýdly a mastičkami, samostříly, vějíři, čelenkami, náramky, autíčky, ručně užitými panenkami atd. Denně jsme vyráželi do přírody, kde jsme soutěžili a hráli hry. Tábor se opravdu velmi vydařil a všichni se vraceli do svým domovů nadšení a plní dojmů.

Celý program připravila Lucka Hájková, které patří velký dík nejen za její nápady, ale především za jejich zrealizování. Příprava programu není jednoduchá, protože tábor je určen především handicapovaným dětem, zvláště dětem na vozíčku a dětem s mentálním postižením. Díky skvělým asistentům se vše podařilo.

Součástí programu tábora jsou nejen hry, soutěže a tvoření, ale také modlitba, protože se jedná o křesťanský tábor. Každá modlitba se nesla v duchu příběhů z Bible a byla opět propojena hrou, takže se mohl zapojit každý. Letos s námi strávil pár dnů i P. Jindřich Kotvrda, takže na táboře nechyběla ani mše svatá.

A tak se už nyní těšíme na další aršácký tábor. Věříme, že vše vyjde a my se opět setkáme na Vyhlídce.

Ivana Frýbortová

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *