slovník

Aršácký slovník

ARCHA

Plavidlo známé ze starozákoního vyprávění o potopě. Pro nás má význam hlavně v tom, že jsme společně na jedné plavbě.

HESLO ARCHY

Navigare necesse est! – Je třeba doplout!

POZDRAV

Na pozvednuté pravé ruce se palec a prsteníček dotýkají špičkami, ukazováček a prostředníček jsou nataženy a spolu překříženy, malíček je natažený. (Symbol písmen ICXC.)

VELBLOUD

Velboud je ztělesněním nenáročnosti a vytrvalosti. Jistě také pro tyto vlastnosti se označení „velbloud“ brzy vžilo pro průvodce (asistenty) v Arše. Bible: (1Kr Jako 10) Více se dovíte v termínu obíl.

OBÍL

Prvá kniha letopisů (1Pa 27,25-31) uvádí jména dvanácti předních správců krále Davida. Mezi nimi je jmenován i Obíl Izmaelský, který byl ustanoven jako správce králových velbloudů. Jako většina vlastních jmen v heberejštině má i jméno Obíl svůj význam. Pravděpodobný překlad je „pohaněč velbloudů“. Na památku Obíla Izmaelského, předního správce velbloudů krále Davida, budede se i vy nazývat obílové. Vašim odznakem bude hůl (nebo třeba invalidní vozík) . Tato hůl však nebude pouze symbolem vaší moci nad svým velbloudem. Tak jak o tom vypráví úryvek z knihy Numeri (4M 17,16-24). V něm se hůl stává znamením označujícím muže, kterého si Hospodin vyvolil za svého služebníka. …ze slavnosti Povolání do služby.

VLAJKA ARCHY

V bílém poli lemovaném modrým pruhem modrý kotvicový kříž. Rozměr vlajky je odvozen od vlajky námořnické abecedy. Vlajka bez kotvicového kříže značí písmeno P (tzv. MODRÝ PETR). Vyvěšuje se jako poslední a označuje, že loď je připravena k vyplutí. znakem Krista (nejstarší křesťanský symbol) uprostřed společenství symbolizovaném modrým lemem.

MODLITBA ARCHY

Hospodine, Bože náš, ty tichý Přístave pro všechny zmítané bouřemi. Řiď k sobě kormidlo našeho života, ukazuj nám cestu, kterou se máme plavit.

Tento text vznikla z následující modlitby sv. Basila Velikého:

Hospodine, Bože náš, řiď k sobě kormidlo našeho života, ty tichý Přístave pro všechny zmítané bouřemi. Ukazuj nám cestu, po které bychom se měli ubírat….

BOJOVÝ POKŘIK ARCHY

No panic! No Titanic!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Parta dobrovolníků s křesťanskými zásady