Archiv autora: archa

Slámafest 2020

Benefiční festival pro Archu community pořádáme letos už po páté v Ochozi u Brna.

Přijďte nám pomoci, podpořit návštěvou, pozvěte své známé.

Výtěžek pomůže našemu divadelnímu souboru financovat jeho bohaté aktivity – chystá se nová premiéra (říjen 2020) a v roce 2021 připravujeme pohádku pro děti.

Ostrov 2020 – tábor pro rodiny s dětmi a přátele

Druhý červencový týden roku 2020 jsme se vydali na Ostrov. V dětské verzi lodí, v dospělácké všemožnými dopravními prostředky. Útočištěm i naší lodí Archou se stala totiž opět fara v Ostrově u Macochy.

Děti mají pochvalu za odvahu při cestě do bájné země Šangrila, dospěláci za to, že zvládli bariérové prostředí i dlouhé výlety.

Děkujeme moc Jarce za projížďky na koni, Ádi a Simči za skvělou pomoc Tomovi Rybičkovi i všem táborníkům, a vůbec všem, kdo přiložil ruku či nohu ke společnému dílu.

Vyhlídka 2020 – Brána času

Dětský aršácký tábor se konal první červencový týden roku 2020 na Vyhlídce v Blansku-Češkovicích. Účastníci tábora po celý týden cestovali časem. Každé ráno jsme procházeli se zavázanými očima bránou času. Postupně jsme se setkali s významnými osobnostmi, jakými byla například egyptská královna Kleopatra, arcivévodkyně Marie Terezie a svatá Anežka Česká. Mezi mužské významné osobnosti, které jsme navštívili a se kterými jsme strávili den, patřil malíř Leonardo da Vinci a náš první československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk.

S těmito osobnostmi jsme se ocitli v době, ve které žili, vyráběli jsme to, co bylo v jejich době typické, hráli jsme hry, které také oni měli rádi. Každý večer jsme se pak vraceli bránou času zpět do současnosti. Věřte, mnohdy se nám vůbec nechtělo. 

Vše, co děti vyrobily, si odvezly z tábora domů. Rodičům se děti mohly pochlubit vlastnoručně vyrobenými mýdly a mastičkami, samostříly, vějíři, čelenkami, náramky, autíčky, ručně užitými panenkami atd. Denně jsme vyráželi do přírody, kde jsme soutěžili a hráli hry. Tábor se opravdu velmi vydařil a všichni se vraceli do svým domovů nadšení a plní dojmů.

Celý program připravila Lucka Hájková, které patří velký dík nejen za její nápady, ale především za jejich zrealizování. Příprava programu není jednoduchá, protože tábor je určen především handicapovaným dětem, zvláště dětem na vozíčku a dětem s mentálním postižením. Díky skvělým asistentům se vše podařilo.

Součástí programu tábora jsou nejen hry, soutěže a tvoření, ale také modlitba, protože se jedná o křesťanský tábor. Každá modlitba se nesla v duchu příběhů z Bible a byla opět propojena hrou, takže se mohl zapojit každý. Letos s námi strávil pár dnů i P. Jindřich Kotvrda, takže na táboře nechyběla ani mše svatá.

A tak se už nyní těšíme na další aršácký tábor. Věříme, že vše vyjde a my se opět setkáme na Vyhlídce.

Ivana Frýbortová

Vzácní Kriplíci v Praze

29.2.2020

Byli jsme pozvání Českou asociaci vzácných onemocnění na jejich velký den. S představením Kriplíci jsme se vydali na výlet do Prahy, a podle ohlasů jsme zaujali mnoho přítomných.

Foto: Denisa Klimešová

Karneval pro Aršáčata

…se uskutečnil poslední únorový den roku 2020 v komorním složení v centru volného času LEGATO v Kohoutovicích. Odpoledne plné her, písniček, pohádek a tance. A taky masek, bez toho by to nešlo. Díky, Aršáci!

DJP a Divadlo Husa na provázku

Zkušebna podle Járy Pokojského

8.12.2019

Den, kdy se sny stávají skutečností. Parta z Divadla Járy Pokojského, která hraje už několikátou sezonu poloimprovizované, ale celopravdivé skeče ze života s hendikepem pod názvem Kriplíci, vystoupila s herci z Husy na provázku. To vše k příležitosti zakončení oslav stoletého jubilea Kociánky.

Děkujeme všem ochotným kolegům hercům i celému týmu z Divadla Husa na provázku, Pavle Střechové z PR agentury Bílý medvěd, která to celé spískala a všem múzám, které při nás stály. Protože se povedlo fakt něco výjimečného.

Další repríza Brouka v hlavě

Nejhranější dílo francouzského dramatika Georgese Feydeaua patří mezi divadelní klasiku. Příběh o domnělé nevěře v hotelu
U galantní kočičky je plný omylů, záměn, nedorozumění, převleků a podezíravosti, baví už víc než staletí. Tuto komedií zpracovalo již mnoho profesionálních i amatérských souborů po světě, žádný ovšem neangažoval celkem čtyři herce na elektrických vozících.

Výnos bude použitý na aktivity Archa community